Recent Activities ?

 • Adonis Doge

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • Akter14

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • hastingst794

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • mickymart

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • lucy831

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • Jane Lavigne

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • sav

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • John Rooney

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • tgiaonline

  Has received the trophy Gravatar.
  Trophy
  You added your gravatar
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Poprawka do wszystkich tłumaczeń Multimedia-Pool

  Wersja jest gotowa do aktualizacji do WoltLab Suite 5.4.0

  Zdecydowanie zaleca się aktualizację wszystkich plików językowych

  Konieczne jest jedynie zaimportowanie wszystkich plików…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas as traduções de Multimídia-Pool

  A versão está pronta para a atualização para WoltLab Suite 5.4.0

  É altamente recomendável atualizar todos os arquivos de idiomas

  Tudo o que você precisa fazer é importar todos os…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  La versión está lista para la actualización a WoltLab Suite 5.4.0

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  La versión está lista para la actualización a WoltLab Suite 5.4.0

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch for all Multimedia-Pool translations

  The version is ready to upgrade to WoltLab Suite 5.4.0

  It is strongly recommended to update all language files

  All you have to do is import all language files in .xml format into your…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch für alle Übersetzungen von Multimedia-Pool

  Die Version ist bereit für das Upgrade auf WoltLab Suite 5.4.0

  Es wird strikt empfohlen alle Sprachdateien zu aktualisieren

  Dazu ist es nur notwendig alle Sprachdateien im…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.9 Poprawka do wszystkich tłumaczeń Multimedia-Pool

  Zdecydowanie zaleca się aktualizację wszystkich plików językowych

  Konieczne jest jedynie zaimportowanie wszystkich plików językowych w formacie .xml przez ACP do instalacji.

  ACP
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch para todas as traduções de Multimídia-Pool

  É altamente recomendável atualizar todos os arquivos de idiomas

  Tudo o que você precisa fazer é importar todos os arquivos de idiomas no formato .xml para a sua instalação…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar todos los archivos de idioma en formato .xml a su instalación a…
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch for all Multimedia-Pool translations

  It is strongly recommended to update all language files

  All you have to do is import all language files in .xml format into your installation via the ACP.

  ACP (Administration)
 • Multimedia

  Thread

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch für alle Übersetzungen von Multimedia-Pool

  Es wird strikt empfohlen alle Sprachdateien zu aktualisieren

  Dazu ist es nur notwendig alle Sprachdateien im .xml-Format über das ACP in deine Installation importieren.

  ACP