Woltlab Suite - Moderacja - Wyświetlanie, edytowanie i odpowiadanie na wiadomości zawartości

Woltlab Suite – Moderation – Inhaltsmeldungen – Einsehen, Bearbeiten, Reagieren-2

W górnym prawym pasku nawigacyjnym przycisk powiadomienia obszaru moderacji ma postać trójkąta skierowanego w górę. Kliknięcie go spowoduje wyświetlenie podglądu powiadomień z najnowszą wiadomością na górze. Jeśli wybierzesz powiadomienie, zostaniesz przekierowany do rzeczywistego obszaru moderacji.Woltlab Suite – Moderation – Inhaltsmeldungen – Einsehen, Bearbeiten, Reagieren-1W panelu moderacji można zobaczyć podgląd zgłoszonej treści i jej autora po lewej stronie. Uwaga: Autor niekoniecznie musi być zarejestrowanym / zarejestrowanym członkiem, ponieważ dzisiaj nawet goście mogą pisać i wiele więcej. W tym przypadku w pokazanym przykładzie gość123456 byłby widoczny zamiast użytkownika.Woltlab Suite – Moderation – Inhaltsmeldungen – Einsehen, Bearbeiten, Reagieren-2Dla gości z dostępem do zapisu dołączony numer wskazuje automatycznie przypisany identyfikator użytkownika przez oprogramowanie.

Możesz również zobaczyć nazwę użytkownika osoby, która zgłosiła treść. W tym przypadku jest to gość anonimowy. Dla gości jest zawsze nazwa użytkownika „Gość”.

W prawej części znajdują się opcje reagowania na treść wiadomości.Woltlab Suite – Moderation – Inhaltsmeldungen – Einsehen, Bearbeiten, Reagieren-3

O autorze

Hola Hello ஹலோ Halo привет Hallo Salut Ciao Olá 你好 Γεια σας もしもし Pozdravljeni สวัสดี Habari ਹੈਲੋ Salve прывітанне


WoltLab POLSKI Polskie tłumaczenie

WoltLab ESPAÑOL – Traducción Español

WoltLab PORTUGUÊS Tradução Português

VieCode Rynek + Sklep + Leksykon w POLSKI

VieCode Mercado+Tienda+Léxico en ESPAÑOL

VieCode Mercado + Loja + Léxico em PORTUGUÊS

CLS EasyLink ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Zaydowicz JCoins ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Tims Chat (For FREE) ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Multimedia multimedia-pool.com