Uczyń MySQL szybciej – innodb_flush_log_at_trx_commit=2

MySQL innodb_flush_log_at_trx_commit=2

Od wielu lat Woltlab informuje swoich klientów o optymalizacji bazy danych MySQL z notatką w obszarze konserwacji oprogramowania:

Domyślna wartość 1 z innodb_flush_log_at_trx_commit jest ustawiona na 2.

W kompetentnym artykule pomocniczym na stronie internetowej Woltlab wyjaśniono tło techniczne dla laików zrozumiałych.

Poniższe instrukcje pokazują „gdzie” i „jak” dokonano zmiany InnoDB:


Przykładem jest serwer MySQL 5.7.18 na serwerze Ubuntu 16.04.2 LTS z Plesk 17.5.3. Dlatego główny plik konfiguracyjny MySQL może znajdować się w innym katalogu, w zależności od środowiska systemowego i zainstalowanych fabrycznie komponentów.


Jeśli nie znasz jeszcze bazy danych i systemu serwera, wskazane jest użycie ~# find mysql.cnf i/lub ~# locate mysql.cnf zlokalizuj mysql.cnf do wyszukiwania.


Nasze my.cnf znajduje się w katalogu <root> /etc/mysql, zostało otwarte za pomocą WinSCP, a także edytowane i zapisane.

  • Teraz otwórz plik konfiguracyjny MySQL my.cnf za pomocą programu SSH lub edytora.
  • Poniżej [mysqld] należy wstawić pełną instrukcję z jej wartością: innodb_flush_log_at_trx_commit=2
  • Zapisz plik my.cnf.
  • Zrestartuj serwer MySQL, używając ~# /etc/init.d/mysql restart


MySQL innodb_flush_log_at_trx_commit=2

    O autorze

    Hola Hello ஹலோ Halo привет Hallo Salut Ciao Olá 你好 Γεια σας もしもし Pozdravljeni สวัสดี Habari ਹੈਲੋ Salve прывітанне

    Multimedia multimedia-pool.com