Usuwanie/Opróżnianie plików systemd journal, takich jak btmp, i inne pliki dziennika