Instalacja Elasticsearch na Ubuntu 18.04.2 z Plesk Onyx 17.8.11

Elasticsearch mit der WoltLab Suite 3

Instalacja Java OpenJDK 11 JRE i Elasticsearch z konfiguracją systemd

Referencja: https://www.elastic.co/guide/e…eference/current/deb.html


Przetestuj ElasticSearch w systemie Linux! Jak to działa?

Możesz sprawdzić, czy ElasticSearch działa w systemie Linux za pomocą następującego polecenia:

curl 'http://localhost:9200/?pretty


Mit dem folgenden Befehl kannst du testen ob ElasticSearch unter Linux läuft